Home
Augustijns Instituut Augustinus' Leven Augustinus' Werken Contact
Home > Actueel
zoeken
printen

Actueel

 

donderdag 4 juni Kampen, TUK 

Symposium:  Is Augustinus onder de vrienden van Job? 

Lijden, straf en zonde in historisch, bijbels, systematisch en pastoraal perspectief 
zie Agenda

Pasen

 

 

Dát is vreugde

Een fragment uit Augustinus' preek 229B,2:

 

Kijk, dát is nu vreugde, mijn broeders en zusters, in het samenzijn met elkaar, in het zingen van psalmen en hymnen, in het herdenken van het lijden en de verrijzenis van Christus, en in de hoop op het toekomstige leven. Als het hopen ons al zo’n vreugde schenkt, wat voor een vreugde zal het hebben ons dan wel niet schenken? Kijk, wanneer wij ‘alleluja’ horen zingen, verandert er iets in ons, zou je kunnen zeggen. Ja, ...want is het dan niet eigenlijk alsof wij een soort voorproefje van de verheven stad Jeruzalem krijgen? Als wij nu al zo’n vreugde voelen, hoe zal het dan wel niet zijn wanneer wij te horen krijgen: ‘Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het rijk in ontvangst’, wanneer alle heiligen daar bijeen worden gebracht, en wanneer mensen die elkaar niet kenden elkaar daar voor het eerst zien en mensen die elkaar wel kenden elkaar daar terugzien? Daar zullen zij onder elkaar zijn, daar zal nooit een vriend verloren gaan, en daar hoeft nooit een vijand te worden gevreesd. Kijk, wij zingen: ‘alleluja’. Dát is goed, dát wijst op vreugde, en dát getuigt van blijdschap, van genoegen, en van zaligheid.

 

preek 229B,2 staat in Als licht in het hart 

 

 

 Like us op Facebook: kijk bij Augustinus.nl 

Neem en lees: De tolle-lege-scène door Gozzoli  

Het verhaal van Johannes 

 

Ontmoetingsdag 21 maart 

Het verhaal van Johannes 

Impressie van deze dag

 

Nieuwsbrief
14 

 Nieuwsbrief 14 : uitnodiging Studie en Ontmoetingsdag 21 maart 

aanwinsten Aanwinstenlijst Bibliotheek Augustijns Instituut 

 

Verlangen naar geestelijke schoonheid : Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. / onder redactie van Joost van Neer en Brian Heffernan

verschenen november 2014
Verlangen naar  geestelijke schoonheid.
Opstellen aangeboden aan Martijn Schrama, O.S.A. /
redactie Joost van Neer en Brian Heffernan

Thema:

aandacht voor Barmhartigheid
bij Augustinus, in kunst, filosofie, maatschappelijk debat. 

Jubileum
Augustijns
Instituut:

Twee videoclips 
De eerste gaat in op het vertaalproces: hoe ontstaat een vertaling? De tweede biedt een indruk van 500 jaar Augustinus in Nederlandse vertalingen.  
  
Vertaalwerk in uitvoering     Augustinus in het Nederlands

 WorldCat Collectie Augustijns Instituut in NCC en WorldCat.org

De collectiegegevens van het Augustijns Instituut zijn opgenomen in de NCC en in www.WorldCat.org  
Wij staan op Facebook:  Augustinus.nl 

  

Het Augustijns Instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus' spiritualiteit in het Nederlands taalgebied te stimuleren.

 

 

 

kleiner A  -  A groter
Sitemap

 

Wie is Augustinus? 

lees zijn biografie
over zijn leven of
bekijk de fresco's
meer info bij
starters

 

Snel naar: 

Publicaties- Vertalingen

Publicaties- Studies


Webarchief
overzicht van
liturgische teksten 
 (A-jaar 2013-14) of
tekstfragmenten of
citaten uit het werk van Augustinus 
 

Databank Opera omnia
Augustini

Overzicht van alle teksten, vertalingen en Nederlandse boeken van Augustinus

Augustijnse Instituten

Sitemap
zie link bovenaan in deze kolom

 

13 april 2015